Get Adobe Flash player

Kor Moon Bookalakorn

* คณะผู้บริหาร

* สภา อบต.
* หัวหน้าส่วนราชการ
* สำนักปลัด
* กองคลัง
* กองช่าง
* กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ​ พนักงานจ้าง

Kan Dam Nern ngan 1

* ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  * ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2564ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2564

*รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี​ รอบ​ 6​ เดือน
หัวข้อย่อย​

*ปีงบประมาณ​ 2562
*ปีงบประมาณ​2563
*ปีงบประมาณ2564
*ปีงบประมาณ 2565

*รายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕

     * ไตรมาสที่ ๑

     *  ไตรมาสที่ ๒
     *  ไตรมาสที่ ๓
     *  ไตรมาสที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔
     *  ไตรมาสที่ ๑

     *  ไตรมาสที่ ๒

     *  ไตรมาสที่ ๓

     *  ไตรมาสที่ ๔

* ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
* แผนพัฒนาท้องถิ่น

  * แผน ๔ ปี

  * แผน ๕ ปี
  *แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
* ITA ปีงบประมาณ 2564
* ข้อบัญญัติงบประมาณ

  * ปี ๒๕๖๒

  * ปี ๒๕๖๓
  * ปี ๒๕๖๔
  * ปี ๒๕๖๕
* แผนดำเนินการประจำปี

  * ปี ๒๕๖๓

  * ปี ๒๕๖๔
  * ปี ๒๕๖๕ * 
* แผนอัตรากำลัง
* รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน

* แบบฟอร์มติดต่อราชการ
* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* รายงานทางการเงิน
*งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3

   * รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4
* การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
* ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
* คู่มือสำหรับประชาชน
* รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
* รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
* คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
* แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
* ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
* แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
* การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
* รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  * มกราคม ๒๕๖๓

  * กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  * มีนาคม ๒๕๖๓

  * เมษายน ๒๕๖๓

  * พฤษภาคม ๒๕๖๓

  * มิถุนายน ๒๕๖๓

  * กรกฎาคม ๒๕๖๓

  * สิงหาคม ๒๕๖๓

  * กันยายน ๒๕๖๓

  * ตุลาคม ๒๕๖๓

  * พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  * ธันวาคม ๒๕๖๓

* แผนใช้จ่ายรายไตรมาส ปี 63
  * ไตรมาสที่ ๑

  * ไตรมาสที่ ๒

  * ไตรมาสที่ ๓

  * ไตรมาสที่ ๔
* อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564

   - ปี 2563

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
 
 - ไตรมาส 1

  - ไตรมาส 2

  - ไตรมาส 3

  - ไตรมาส 4
*แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

  - ไตรมาสที่ 1

  - ไตรมาสที่ 2

  - ไตรมาสที่ 3

  - ไตรมาสที่ 4

*แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส
 
 - ไตรมาสที่ 1

  - ไตรมาสที่ 2

  - ไตรมาส 3

     - ประกาศผู้ชนะไตรมาส 3
  - ไตรมาส 4

     - ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 

* ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
* ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
* มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คู่มือเบี้ยยังชีพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

Ngan Borrihan

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาพนักงาน อบต.
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และการให้ประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ มกราคม 2565

S 56688646

8.6.63

Jadsue Judjang

ดูทั้งหมด
**********************************************************************

banner 1

 

banner t2 2 banner t4 1 banner t1 1 banner t3 1

 

 

 

 

1.Nitipong 2

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week12
mod_vvisit_counterLast week154
mod_vvisit_counterThis month638
mod_vvisit_counterLast month363
mod_vvisit_counterAll days11997

We have: 2 guests online
Your IP: 54.173.214.227
 , 
Today: ม.ค. 24, 2022

logo