Get Adobe Flash player

Kan Dam Nern ngan 1

* ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
* แผนพัฒนาท้องถิ่น

  * แผน ๔ ปี

  * แผน ๕ ปี
* ข้อบัญญัติงบประมาณ

  * ปี ๒๕๖๒

  * ปี ๒๕๖๓
* แผนดำเนินการประจำปี
* แผนอัตรากำลัง
* รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
* แบบฟอร์มติดต่อราชการ
* การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* รายงานทางการเงิน
* การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
* ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
* คู่มือสำหรับประชาชน
* รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
* รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
* คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
* แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
* ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
* แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
* การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านเจตจำนงสุจริตด้านความโปร่งใสของผู้บริหาร
* รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
* อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
* แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

* ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-gp
* ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
* มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คู่มือเบี้ยยังชีพ

Soon Rub

ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ที่นี่
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
อบต.โคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

Ngan Borrihan

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และการให้ประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

Kaw Pacha Sam Pan

ข่าวประชาสัมพันธ์ 63  ประจำเดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัย​ ศพด.โคกสว่างชัยศรี

2. การจัดเก็บภาษี

3.โครงการ อบรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับบุคลากรของ อบต.โคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.อบต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ รณรงค์ใช้สินค้าที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม

 รณรงค์ใช้สินค้าฉลากสิ่งแวดล้อม
5.ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

1.เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

2.เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ดูทั้งหมด
*********************************

8.6.63

Jadsue Judjang

ดูทั้งหมด
**********************************************************************

banner 1

 

banner t2 2 banner t4 1 banner t1 1 banner t3 1

 

 

 

 

http://www.koksawang.com/

1.Nitipong 2

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday6
mod_vvisit_counterThis week49
mod_vvisit_counterLast week66
mod_vvisit_counterThis month354
mod_vvisit_counterLast month282
mod_vvisit_counterAll days1646

We have: 2 guests online
Your IP: 18.234.97.53
 , 
Today: ต.ค. 31, 2020